domingo, 23 de octubre de 2016

Per les Verges...bunyols!


Divendres passat els i les alumnes de FPB cuina de la FISE varen elaborar bunyols per a tots els i les menors del  centre socioeducatiu es Pinaret. 

Bona feina!!! Boníssims!!!martes, 11 de octubre de 2016

Microprojecte: "Les nostres aficions"

Com a treball inicial de aquest curs 2016-2017, a les aules del centre socioeducatiu "Es Pinaret",  hem fet individualment un microprojecte partint de les nostres aficions.

La majoria dels alumnes hem realitzat el treball triant un esport i alguns de nosaltres hem escollit la música.

Aquí en teniu el full de ruta del microproyecte:


Els productes finals que ens demanaven eren un document de word, un power point per fer una presentació i un mural sobre les curiositats dels musculs, dels ossos i de l'aparell respiratori.
A continuació podeu veure alguns exemples dels nostres microproyectes:

 

¡Esperamos que os haya gustado!


domingo, 9 de octubre de 2016

Videoforum "Intocable"

Per començar a abordar el mòdul de Comunicació i Societat hem visualitzat la pel·lícula "Intocable". 

 


Després els alumnes han començat a elaborar el primer projecte a partir de un dossier  per treballar la pel·lícula.

Videoforum Intocable de Isabel Lozano

Aquí vos deixam el quadre resum del treball preparat.En acabar un projecte... Què has après?


Una rúbrica.

Després de cada projecte el nostre alumnat de F.P.Bàsica realitza la rúbrica que vos presentam aquí. Aquesta és un instrument  d'acció formativa que ajuda a l'alumne com a nosaltres a concretar el què ha après i com. Ens i els ajuda a detectar possibles dubtes i resoldre'ls. Els hi explicam que la rúbrica forma part del projecte, i per tant, de la valoració final del mateix.


FPBÀSICA: Seqüencialització 1r trimestre 2016/17


Vos presentam la seqüencialització d'objectius, continguts i criteris d'avaluació que es segueix en les tres FPB de la FISE.


MÒDUL DE COMUNICACIÓ I SOCIETAT 1
MÒDUL CIENTÍFIC TECNOLÒGIC 1

jueves, 6 de octubre de 2016

El full de ruta de la Formació Professional Bàsica de la FISE 2016/17


LA NOSTRA F.P. BÀSICA


1.       Consideracions prèvies
·         Cadascun dels projectes, treballs, activitats i quadernets dels desenvolupats al llarg del curs estan, per una banda, adaptats al currículum fixat per a l’FPB i, per altra, adaptats a les característiques dels nostres alumnes i als resultats que volem assolir.

·         A la dinàmica del treball, l’alumne ha de saber que treballarà, per a què ho farà,  com es durà a terme,que aprendrà i quin serà el producte final que es vol aconseguir.  D’aquesta manera són necessàries les sessions setmanals d’avaluació - programació per a que cadascun d’ells sigui conscient del moment educatiu on es troba.

·         Tot això ens permet oferir oportunitats per construir el propi coneixement, potenciar la capacitat de recerca i, despertar la curiositat i la motivació per així considerar l'alumne/a protagonista actiu en el seu procés d'aprenentatge. També respectant el ritme d'aprenentatge i ajudant a connectar els nous coneixements amb les idees prèvies pròpies. Al mateix temps, seguim propiciant hàbits d'investigació i d'aprendre de i amb els altres.

·         Aprendre no és només emmagatzemar informació, s'ha de relacionar i interioritzar.

 

 

 

2.       Objectius i continguts


·         Els que estan fixats en els quadres de temporalitzacio i en el portafoli hi ha enregistrada una còpia.

3.       Durada

·         Si bé totes els activitats es programen amb una data de presentació, el ritme de treball de cada alumne així com el seu punt de partida marca un poc la data real de finalització.

4.       Avaluació
·         Els criteris d’avaluació estan fixats en la programació.
·          Mitjançant l'avaluació farem una valoració qualitativa i quantitativa (necessària per al butlletí de qualificacions), del procés d'ensenyament - aprenentatge.  Avaluarem el que s'ha assolit analitzant els coneixements adquirits després del procés de desenvolupament mitjançant els productes finals.
·         Es tindrà en compte la motivació, la col·laboració i la implicació.  Tot això sense oblidar, l'observació directa i sistemàtica.
·         Cadascun dels projectes, treballs, quadernets... es finalitzen mitjançant un full d’autoavaluació.

5.       Competències

Es treballaran fonamentalment les competències següents:
·         Competència lingüística i expressió oral i escrita: parlar en públic, producció de treballs i documents......
·         Competència matemàtica: coneixements d'aspectes quantitatius i espacials, ordre dels            fets,...
·         Competència en el tractament de la informació i competència digital: seleccionar informació, sintetitzar, emprar diversos mitjans de recerca, usar programes    informàtics,...
·         Competència social i ciutadana: treball i cooperació, responsabilitzar-se de la feina pròpia,...
·         Competència cultural i artística.
·         Competència per aprendre a aprendre: creació dels dossier, exposició en classe,...

·         Autonomia i iniciativa personal: elecció i organització del treball, recerca autònoma d'informació...

·         Competència emocional: gestió i resolució de conflictes.
·         Les fixades en els currículums del mòduls d’FP corresponents.

6.       Recursos personales y materiales


Personals:
·         Professors d’FP específics.
·         Mestres de la part bàsica.

Materials:
·         De producció pròpia.
·         D’altres professionals a l’abast a la xarxa.
·         Libres de text de diferents editorials.

7.       Productes finals
·         Tots els productes finals s’enregistren en el portafoli individual de cada alumne segons la data de presentació per, d’aquesta manera, poder veure la trajectòria personal de cada un i els seus avanços (tant l’alumne per ell mateix com pel professor/a).

8.       Espais  de treball


Els espais en part la específica són diferenciats: cuina, taller de microinformàtica i jardins/hort de CS Pinaret. A la part bàsica s’utilitza l’aula, el taller de  microinformàtica i l’aula d’audiovisuals.

9.       Grups de treball i dinàmiques d’aula.

Els alumnes treballem de forma individual, en parelles i en grups depenen de la activitat proposada. Amb l’objectiu d’assolir rutines i  hàbits de feina s’estableixen pautes i ritmes de treballs:
·         Marcar setmanalment els treballs realitzats i els pendents individualment.
·         Dues sessions setmanals d’aula  treballant amb quadernet.
·         La resta de sessions treballaran els projectes marcats individualment, en parelles, en petit grup o en gran grup segons correspongui.
·         De cada treball/projecte  acabat realitzar autoavaluació.

·         Incorporació dels treballs/projectes avaluats al portafoli.

Aqií vos deixam el quadre resum de la FPB de la FISE.


miércoles, 5 de octubre de 2016

Retomando proyectos y tareas ... AVANZANDO


Y  a pesar del inicio de curso tan complicado que hemos tenido seguimos avanzando.

El curso pasado retomamos el proyecto del portafolio, centrándonos en el ámbito escolar. La idea era crear una herramienta que fuera por una parte una recopilación de diferentes productos finales de las diferentes tareas y proyectos desarrollados y por otra parte una seña de identidad de cada alumno, de la cual pudiera sentirse orgulloso y que reflejara su proceso de evolución.

El proyecto se puse en marcha en 4 de nuestras  unidades docentes, en la Unidad docente de Fusteret ya hacia cursos que existía. Se unificó la estructura, sentido y objetivo pero se adaptó a la realidad de cada unidad docente en general y de cada alumno o alumna en particular.

Este curso se ha puesto en marcha en la 11 / 12 unidades docentes existente y queremos que se convierta en un signo de identidad y sobre todo en otro reflejo del  buen trabajo que se hace y sobre todo de los grandes alumnos y alunas que tenemos.


Aquí os dejamos su base y ficha inicial. Alguna imágenes del inicio del proceso y poco a poco os iremos mostrando como va creciendo estos portafolios.Preparando las diferentes partes del portafolio
Decorando portafolio con frases positivas
Personalizando con imágenes con las que cada alumno se identifica.


Base del portafolio, explicación inicial y ficha de introducción.No dejéis de seguirnos